Virksomheder

Gode relationer giver et professionelt samarbejde.

Stærke teams giver stærke virksomheder.

Mit speciale er at arbejde i spændingsfelterne mellem forskellige teams, funktioner og personalegrupper.

Helt konkret handler det hos mig om at få frigjort det store udviklingspotentiale for samarbejdet i eget team og på tværs af virksomheden, der ligger gemt her, og få implementeret dette ”nye” i hverdagen. Når dette sker, ser du resultaterne.

Udbyttet kan ikke måles i et regneark, men aflæses i medarbejderens engagement, øget tillid til hinanden, flere gode grin, forbedret tone på arbejdspladsen mm.

Tillidsfulde relationer giver vækst hos den enkelte og har en væsentlig afsmittende effekt på produktiviteten. Den enkelte medarbejder får overskud til at kanalisere sin energi i retning af det, der er godt for virksomheden – det mærker kunderne også.

Jeg hjælper med at sætte lys på spændingsfelterne og faciliterer processen, hvor effektiviteten i samarbejdet øges. Udbyttet af de længere forløb er, at effektiviteten højnes.

Det, jeg bidrager med, er udvikling af de menneskelige ressourcer, så virksomheden kan komme tættere på de langsigtede mål for vækst og bliver bedre rustet til at indfri markedets krav og efterspørgsel.

Selvom virksomheder kommer fra samme branche, har de alle sammen forskellige måder at gøre tingene på. Der er mange forskellige arbejdsmetoder, fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche.

Mangfoldigheden i arbejdet med de menneskelige ressourcer gør, at jeg ikke tilbyder pakkeløsninger. Derfor udvikler jeg udelukkende individuelle forløb efter aftale med den enkelte virksomhed.

For at give et indtryk af, hvordan et samarbejde med mig kunne udforme sig, følger nedenstående en kort beskrivelse af tidligere afholdte temadage for grupper fra otte til 50 medarbejdere.

Kontakt mig for en dialog om det, du har brug for her.

Temadag – Effektfuld feedback

UdbytteArbejdsmiljøet forbedres.
Færre konflikter og mere af den gode tone.
Uudtalte forventninger gøres synlige og ”luften renses.”
Lær teknikker til den konstruktive feedback.
VarighedÈn arbejdsdag
LokationEfter aftale
ArbejdsformJeg starter med at sætte konteksten ud fra forskellige visuelle værktøjer, hvorefter deltagerne guides igennem dagen med en veksel mellem arbejde i plenum, gruppe og individuelt. Jeg har programmeret frustration for at skabe transparens til hverdagens frustrationer og hvordan kommer vi videre herfra. Vi arbejder med feedback metode og træner at bruge den.

Temadag – Hvordan bidrager jeg til det gode samarbejde?

UdbytteØget effektivitet og forbedret individuel værdi.
Færre konflikter og mere af den gode tone.
Lær teknikker til den konstruktive feedback.
Uudtalte forventninger gøres synlige, og arbejdsmiljøet forbedres.
VarighedÉn arbejdsdag plus evt. opfølgning
LokationEfter aftale
ArbejdsformJeg starter med at sætte konteksten ud fra forskellige visuelle værktøjer, hvorefter deltagerne guides igennem dagen med en veksel mellem arbejde i plenum, gruppe og individuelt. Med udgangspunkt i en frustration, som jeg skaber, anvender deltagerne individuelle værktøjer, der giver mindre frustration og dermed bedre samarbejde. Til slut inddrager vi situationer fra hverdagen og konkretiserer løsninger, der i fremtiden giver et bedre samarbejde samt kigger ind i fremtiden for at anvende det lærte.

Tematimer – Trivsel - hvordan passer jeg godt på mig selv i en travl hverdag?

UdbytteDeltagerne bliver gode til at afstemme balancen i sit eget private, sit personlige og sit professionelle rum.
Deltagerne opnår mere personligt overskud og kan derfor løse sine opgaver bedre.
Varighed3 timer
LokationEfter aftale
ArbejdsformJeg starter med at sætte konteksten ud fra forskellige visuelle værktøjer, hvorefter deltagerne guides igennem dagen med en veksel mellem arbejde i plenum, gruppe og individuelt. Vi arbejder i den enkeltes spændingsfeltet mellem arbejde, hjem og fritiden og får drøftet udfordringer og løsninger.

Temadag – Bliv klar til forandringer

UdbytteTemadagen giver klarhed og retning samt forventningsafklaring.
Medarbejderne ”rykker sammen i bussen og trækker på samme hammel”.
Medarbejderen får personlige værktøjer til at komme godt igennem forandringsprocessen.
VarighedÉn arbejdsdag plus evt. opfølgning
LokationEfter aftale
ArbejdsformJeg starter med at sætte konteksten ud fra forskellige visuelle værktøjer, hvorefter deltagerne guides igennem dagen med en veksel mellem arbejde i plenum, gruppe og individuelt. Vi arbejder med at konkretisere målet og afdække den enkeltes kompetencer. Vi drøfter forventninger til den kommende forandring og bliver bevidste om, hvad den enkelte skal bidrage med for at forandringen bliver succesfuldt.

Konflikthåndtering

MålgruppeMedarbejdere, der er involveret i en konflikt samt evt. nære kollegaer.
UdbytteMere fokus på arbejdsopgaver og dermed øget kvalitet i opgaveløsninger.
Mere ro, da forventningsafklaring er på plads.
Forbedret tone på arbejdspladsen.
Færre bekymringer hos den enkelte og mindre stressende hverdag.
VarighedÉn arbejdsdag samt opfølgning efter aftale
LokationEfter aftale
ArbejdsformSammen tager vi på en tidsrejse fra konfliktens begyndelse til fremtidige ønsker hos den enkelte. Med særlig fokus på det talte sprog og nonverbal kommunikation hjælper jeg deltagerne til at arbejde med ”bolden – ikke manden”.