Skoler/Institutioner

Jeg yder en indsats hele vejen rundt om alle berørte parter og sikrer en fælles forståelsesramme hos både elever, lærere, pædagoger og forældre – så alle involverede kan starte på samme fundament.

Jeg har et særligt tilbud til skoler, der oplever at have klasser og ansatte der ikke trives.

Som skoleleder skal man agere i en meget omskiftelig hverdag og har sjældent tid til at igangsætte og følge op på en ekstraordinær indsats samt at være i dialog med lærere, elever og forældre i denne proces.

Jeg underviser elever, lærere og forældre i forskellige forståelsesmodeller for menneskets udvikling. Både elever og alle voksne får indsigt i, hvorfor vores stenalderhjerne kan have det svært i den moderne verden. Derudover tilegner den enkelte elev sig handlekompetencer til at agere i den moderne verden ved fire individuelle samtaler med mig.

Ud over den fælles forståelsesramme afholder jeg flere supervisionssamtaler med klassens lærere samt individuelle coachsamtaler med klassens primære voksne.

Udbyttet af denne særlige indsats er, at alle deltagere står ved samme startstreg og kender den ramme de agerer indenfor. Bedre forståelse for hinanden og mere konstruktiv kommunikation er resultatet. Alle parter kan mærke den forbedrede trivsel i sprog og handling, altså i relationen til hinanden.

Se flere ydelser her.