Velkommen til MESTERTRIVSEL.

Jeg er Uwe Andresen og jeg har en passion.

Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at fungere bedre sammen og hver for sig – så når du tænker, at der er noget, der ikke er i balance, så tag fat i mig.

Jeg kommer med værktøjet og kittet, der binder ledelse og medarbejdere sammen, så du som leder kan lykkes. Jeg kommer med det værktøj, der får den gode tone frem i lyset. Jeg kommer med det kit, der får medarbejderne til at “rykke sammen i bussen”, så I kan lykkes sammen.

Ganske kort:

 • Jeg er uddannet teoretisk og i livet via arbejdsopgaver som
 • Skoleleder
 • Afdelingsleder
 • Daglig leder
 • Psykoterapeut med naturen som speciale
 • Stress- og angst coaching
 • Facilitering af personaleudvikling i private- og offentlige virksomheder
 • Facilitering af ”train the trainer” – uddannelse af mennesker, der hjælper mennesker
 • Klatre- og rapelleinstruktør

Efter mere end 25 år i arbejdslivet som leder og medarbejder kender jeg rammerne for arbejdet på ledelseskontoret og på gulvet og har oplevet, hvor vanskeligt det kan være at udøve god ledelse, der sikrer medarbejderne de bedste betingelser til at udføre deres arbejde.

God ledelse er nok i dag det vigtigste til, at medarbejderne har de bedste muligheder for at lykkes med deres opgaver. God trivsel handler i høj grad om, hvordan kollegaerne taler sammen og at de er i et tillidsfuldt rum med hinanden, hvor de tør at spørge til råds og stille krav til hinanden.

Bedre trivsel giver bedre resultater.

Det tager tid og kræver opmærksomhed at vedligeholde og kitte glasset i ældre vinduer. Ting forgår – jeg vil arbejde med mennesker, før det går galt og vinduet falder ud.

Jeg faciliterer de processer, der slutter med at skabe et bedre arbejdsmiljø og jeg faciliterer processer, der får medarbejdere til at arbejde frem mod samme mål.

Jeg faciliterer processer for mindre grupper, ledelsesteams/medarbejderteams samt hele organisationens personale. Og jeg faciliterer tværfaglige forløb, hvor flere personalegrupper deltager for at strømline kommunikationen og afdække forventninger til hinanden.

Jeg hjælper mennesker til at fungere bedre sammen og hver for sig – så når du tænker, at der er noget, der kunne trænge til vedligehold, så kontakt mig for en dialog om dine ønsker.

Min faglighed udfoldes i de mentale og de psykoedukative felter, og mit afsæt hviler på to positioner:

 1. Den viden vi har fra hjerneforskere om hjernens funktion og udvikling
 2. Den viden vi har om menneskers sociale liv fra antropologiske studier

Hjerneforskningen giver viden om hjernefunktion og udviklingsteori.

Antropologi handler om menneskers sociale liv og om kulturer og samfund i verden. Antropologi er studiet om, hvordan mennesker lever med hinanden i og på tværs af forskellige kulturer. Antropologien undersøger mennesket som socialt væsen og de kulturelle normer og strukturer, der eksisterer i ethvert samfund eller fællesskab.

Gode sociale kompetencer er væsentlige for at kunne fungere godt sammen. Og når mennesker har gode sociale kompetencer, oplever de succes samt at de lykkes.

Mit bedste virkemiddel er at skabe planlagt frustration hos deltagerne, så vi sammen træner at anerkende denne tilstand og sammen drøfter, hvordan man anvender frustrationen konstruktivt og kommer godt videre.