Coaching

“Sommetider ender det mindste skridt i den rigtige retning med at blive det største skridt i dit liv.”
– Naeem Callaway

En coachsamtale med mig er en professionel relation.

Jeg møder den enkelte uden forforståelse og er ikke farvet af en fælles historie. Jeg er god til at stille de ”gode spørgsmål”, der kan få dig videre i dit liv.

Mine coachsamtaler foregår i fortrolighed. Det, du ønsker at tale om, bliver mellem dig og mig i samtalerummet.

Coaching er en hjælp til løsning af problemstillinger, du ikke kan finde svar på ved egen hjælp. Jeg har metoder og værktøjer, der effektfuldt kvalificerer samtalen frem mod dit mål. Løsningen ligger i fremtiden. Coaching er udviklet til at afdække dine egne ressourcer og sætte disse kraftfuldt i spil, så du kan skabe den ændring, som netop du har brug for.

Ethvert menneske unikt. Derfor er der ikke én bestemt løsning på sammenlignelige problemstillinger.

Et af mine grundprincipper er, at jeg respekterer dit verdensbillede og din måde at opleve virkeligheden på. Derfor har jeg ikke forslag til, hvad du skal gøre. Jeg vælger metoder og værktøjer for at finde ud af, hvad du gerne vil opnå og kvalificerer dette, så det bliver nemmere for dig at nå derhen.

Coachingen er altså løsningsorienteret. Jeg arbejder med at skabe andre tanker, end de tanker, der har skabt problemet.